Om Lådna

Största delen av Lådna ingår i naturreservatet Lådna-Hjälmö, med bland andra öarna Lådna, Hjälmö, Lådnaön, Stora Hästnacken och Norrgårdsön.

Här har det bedrivits jord- och skogsbruk under flera århundraden, men under 1900-talet lades jordbruken ner och marken växte igen. I och med att skärgårdsstiftelsen 1963 började införskaffa mark i området kom en vändning - de två jordbruken Västergården på Hjälmö och Oppgården på Lådna arrenderas nu ut till lantbrukare. Betesdrift och slåtter bidrar till att hålla landskapet öppet.

Bebyggelsen i Hjälmö och Lådna byar har behållit sin gamla karaktär. De flesta husen är byggda kring sekelskiftet 1900. Smala grusvägar slingrar fram mellan husen och genom landskapet - vägnätet är i stort sett oförändrat sedan hundra år. Hjälmö-Lådna har ett av mellanskärgårdens bäst bevarade kulturlandskap. Idag finns ca sexton permanenthushåll på Lådna och ett femtiotal sommarstugor.